WordPress.org

Hornjoserbšćina

Prěnje kroki

Zapis drastow WordPress so wot milionow wužiwarjow WordPress w cyłym swěće wužiwa. Móžeće drasty w zapisu z WordPress.org sćahnyć, a wužiwarjo WordPress móža je direktnje přez swoje administraciskich wobrazowkow instalować.

Hdyž swoju drastu na WordPress.org zaměstnjeće, dóstanjeće:

Zaměr zapisa drastow njeje, kóždu drastu w swěće hospodować, zaměr je, najlěpše drasty WordPress wotewrjeneho žórła hospodować. Drasty, kotrež so na WordPress.org hospoduja, samsne wužiwarske předprawa kaž WordPress dale dawaja; to rěka, zo su stoprocentowe pod licencu GPL abo kompatibelne.

Směrnicy a resursy

Zo by so wužiwarjam WordPress dobre dožiwjenje zaručiło, so kóžda drasta w zapisu wot teama za přepruwowanje drastow přepruwuje. Prošu čitajće směrnicy, prjedy hač swoju drastu nahrawaće.

Drasty ze sydłow, kotrež drasty podpěruja, kotrež licency GPL njepodleža (njejsu kompatibelne) abo směrnicam za přepruwowanje drastow njewotpowěduja, so njeschwala.

Waša drasta budźe so z pomocu testowych datow Theme Unit přepruwować. Prjedy hač swoju drastu nahrawaće, testujće ju prošu z tutymi přikładowymi eksportowymi datami.

Dalše resursy za wuwiwarjow drastow w přiručce za wuwiwarjow drastow namakaće.

Za prašenja wo wuwiwanju drastow, wužiwajće prošu forum za drasty a předłohi.

Nahrajće swoju drastu