Rjane designy, mócne funkcije a swoboda, wšitko wutworić, štož chceće. WordPress je zdobom swobodny a darmotny.

Z dowěru najlěpšich

34 % weba WordPress wužiwa, wot hobbyjowych blogow do najwjetšich powěsćowych sydłow online.

Mócne funkcije

Bjezhranične móžnosće. Što chceće wutworić?

 • Přiměrjomne
  designy
 • SEO-
  přećelny
 • Přiměrjomne
  mobilne sydła
 • Nimoměry
  wukonliwy
 • Wot pućowanja
  rjadujomny
 • Wysoka
  wěstota
 • Wukonliwe
  medijowe rjadowanje
 • Lochki a
  přistupny

Rozšěrće WordPress z přez 54.000 tykačemi, zo by waše websydło wašim potrěbnosćam wotpowědowało. Přidajće wobchod online, galerije, rozposyłanske lisćiny, forumy, analyzy a wjele wjace.

Zhromadźenstwo

Statysacy wuwiwarjow, awtorow wobsaha a wobsedźerjow websydłow so kóždy měsac w 436 městach swětodaloko zetkawaja.

Namakajće městne zhromadźenstwo WordPress

Prěnje kroki z WordPress

Přez 60 milionow ludźi je WordPress wubrało, zo by městno we webje spěchowało, kotrež “domiznu” mjenuje — budźće dźěl tuteje swójby.

Je tak lochko…

 1. Find a trusted web host and maybe support WordPress at the same time.
 2. Download & install WordPress with our famous 5-minute installation. Publishing has never been easier.
 3. Spend some time reading our documentation, get to know WordPress better every day and start helping others, too.