Pósćelće swoju drastu abo drastowu aktualizaciju do zapisa

Waša drasta so za přepruwowanje zapoda, prjedy hač so w oficielnym zapisu drastow WordPress.org wozjewi.

Čitajće žadanja, prjedy hač drastu nahrawaće.

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Themes Team handbook page.

Prjedy hač móžeće nahrać, dyrbiće so přizjewić.

Kak so drastowa aktualizacija nahrawa

Jeli drastowu aktualizaciju nahrawaće, powyšće wersiju w style.css a nahrajće dataju theme-name.zip hišće raz, runje tak kaž to z nowej drastu činiće.