Hello Dolly

Wopisanje

To je nic jenož tykač, symbolizuje w dwěmaj słowomaj, spěwanej wot Louisa Armstronga, nadźiju a entuziazm cyłeje generacije: Hello, Dolly. Hdyž je zmóžnjeny, so připadnje tekstowe linki z Hello, Dolly w hornim prawym róžku swojeje administratoroweje wobrazowki na kóždej stronje pokazać.

Dźakujemy so Sandźibej Ahmadej za grafiku.

Pohódnoćenja

17. junija 2020
Dear devs @ WordPress. Youve got to let this go... The level of uselessness can be explained like this: If this plugin was a superhero, it would be Toughts&Prayers man. PS. Much love to Matt Mullenweg and the rest of the community for their great gift of WP to the world.
26. meje 2020
WORDPRESS GET OVER THE STUPID NOSTALGIA OF THIS PLUGIN. NO ONE GIVES A FLIP ABOUT THIS, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BODY USES THIS PLUGIN. WASTE OF MY LIFE HAVING TO UNINSTALL IT EVERY TIME. IF I KNEW THE TERMINATORS PHONE NUMBER I WOULD CALL HIM TO GO BACK IN TIME TO TERMINATE MATT MULLENWEG SO THIS PLUGIN WAS NEVER CREATED
26. februara 2020
Nothing much to add, but the fact that 100% of WordPress users start with this plugin! Beats all the others: fast, stable and of questionable usefulness - unlike most other plugins that satisfy only the last noted criteria.
Čitajće 224 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Hello Dolly“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Hello Dolly“ je so do 40 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Hello Dolly“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.