Hello Dolly

Wopisanje

To je nic jenož tykač, symbolizuje w dwěmaj słowomaj, spěwanej wot Louisa Armstronga, nadźiju a entuziazm cyłeje generacije: Hello, Dolly. Hdyž je zmóžnjeny, so připadnje tekstowe linki z Hello, Dolly w hornim prawym róžku swojeje administratoroweje wobrazowki na kóždej stronje pokazać.

Dźakujemy so Sandźibej Ahmadej za grafiku.

Pohódnoćenja

2. apryla 2024
Garbage that automatically installs on a new website.
18. januara 2024 1 reply
Why is this a default plugin on Godaddy and other wordpress installs?
19. decembra 2023
A fabulous plugin for the joyous! :)) people who hate this plugin need to get out more :)) „You’re lookin‘ swell, Dolly“
17. oktobra 2023 1 reply
I believe someone is paying money to add this useless plugin to WordPress with every installation. If you see this plugin, please remove it.
Čitajće 293 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Hello Dolly“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Hello Dolly“ je so do 54 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Hello Dolly“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.