Gutenberg

Wopisanje

„Gutenberg“ je kodowe mjeno za cyłu nowu paradigmu we wuwiwanju a wozjewjenju sydłow WordPress, kotryž chce cyłe wozjewjenske dožiwjenje rewolucionować, kaž je Gutenberg z ćišćanym słowom činješe. Tuchwilu je projekt w prěnjej fazy štyrifazoweho procesa, kotryž kóždy dźěl WordPress nastupa — wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć — a koncentruje so na nowe wobdźěłowanske dožiwjenje, na blokowy editor.

Blokowy editor modularny přistup k stronam a přinoškam zawjeduje: Kóždy wobsahowy dźěl w editorje, wot wotstawka do wobrazoweje galerije hač k hłowemu nadpismu, je swójski blok. A runje tak kaž fiziske bloki, dadźa so bloki WordPress přidać, rjadować a přerjadować, zo bychu wužiwarjam WordPress zmóžnili, strony z wjele medijemi na wizuelnje intuitiwne wašnje wutworić — a to bjez prowizoriskich rozrisanjow kaž krótke kody abo swójski HTML.

Blokowy editor je so w decembru 2018 k dispoziciji stajił, a dźěłamy hišće ćežko na polěpšenju dožiwjenja. Za to wutworjemy dalše a lěpše bloki a kładźemy zakład za přichodne tři dźěłowe fazy. Tykač Gutenberg wam najnowšu wersiju blokoweho editora skići, zo byšće móhł najnowše funkcije testować, započńće z blokami hrać, a snano inspirowany swójski wutworić.

Wotkryjće wjace

  • Wužiwarska dokumentacija: Hlejće dokumentaciju editora WordPress za podrobne dokumenty wo wužiwanju editora jako awtora, kotryž přinoški a strony wutworja.

  • Wuwiwarska dokumentacija: Rozšěrjenje a přiměrjenje stej žro platformy WordPress, hlejće wuwiwarsku dokumentaciju za wobšěrne nawody, dokumentaciju a API-referencu wo tym, kak móžeće editor rozšěrić

  • Sobuskutkowarjo: Gutenberg je projekt wotewrjeneho žórła a wita wšěch sobuskutkowarjow wot koda do designa, wot dokumentacije do wupruwowanja. Hlejće přiručku sobuskutkowarjow za wšě podrobnosće wo tym, kak móžeće pomhać.

Wuwiwanske srjedźišćo za projekt Gutenberg je na Github pod: https://github.com/wordpress/gutenberg

Diskusija za projekt je na blog Make a na kanalu #core-editor w Slack, registrowanske informacije.

Bloki

Tutón tykač 1 blok skići.

core/social-link-
Gutenberg

HSP

Kak móžu swoje komentary zdźělić abo kak móžu pomoc při zmylku?

Bychmy so wo wašich zmylkowych rozprawach, funkcijowych namjetach a druhich informacijach wjeselili! Wopytajće stronu problemow GitHub, zo byšće eksistowace zmylkowe rozprawy pytał abo nowu rozprawu wutworił. Mjeztym zo pospytujemy wozjewjene zmylkowe rozprawy přehladować, kotrež su so tu w tykačowym forumje zdźělili, dóstanjeće spěšnišu wotmołwu (a wobchadźeće duplikaty), hdyž wšitko je centralizowane w repozitoriju GitHub.

Što jako přichodne za projekt přińdźe?

Štyri fazy projekta su wobdźěłowanje, přiměrjenje, zhromadne dźěło a wjacerěčnosć. Móžeće wjace wo projekće a fazach wot Matta w jeho rozmołwach Staw swěta za 2019 a 2018 zhonić. Nimo toho móžeće aktualizacijam w blogu Make WordPress Core slědować.

Hdźe móžu wjace wo Gutenberg čitać?

Pohódnoćenja

4. julija 2020
what fukwit came up with gutenberg and what idiot thought wordpress needed to be based entirely around blocks. It's hard watching a once wonderful wordpress, which I have used for ten plus years, being downgraded and destroyed these past couple of years by a few bubble-living morons.
3. julija 2020
I was initially skeptical but I'm fully onboard now. Every release improves so much. Fairly easy to build out really sophisticated interfaces for authors. Most exciting time to be working in WP in years.
2. julija 2020
Ugly to see, hard to use, full of bugs. Please go back to the classic editor. I just spent 1 hour tying to find out why the modified version on my page, did non look like the on line page. I disabled gutemberg and the website is functioning
27. junija 2020
Unintuitive plugin, we were much better off with the classic editor.
Čitajće 3.139 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Gutenberg“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Gutenberg“ je so do 47 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Gutenberg“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

To read the changelog for Gutenberg 8.4.0, please navigate to the release page.