Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet swoje komentary a zapodaća kontaktneho formulara z našej globalnej spamowej datowej banku přirunuje, zo by waše sydło při wozjewjenju złowólneho wobsaha haćił. Móžeće komentarowy spam, kotryž Akismet namaka, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swojeho bloga přepruwować.

Hłowne funkcije Akismeta su:

 • Přepruwuje wšě komentary a wufiltruje te, kotrež kaž spam wupadaja.
 • Kóždy komentar ma statusowu historiju, zo byšće móhł lochko widźeć, kotre komentary su so přez Akismet namakali abo zhašeli a kotre běchu spam a kotre je moderator jako njespam woznamjenił.
 • URL so we wobsahu komentara pokazuja, zo bychu so schowane abo zamylace wotkazy wotkryli.
 • Moderatorojo móža ličbu schwalenych komentarow kóždeho wužiwarja widźeć.
 • Zaćisnjenska funkcija, kotraž najhórši spam hnydom blokuje, zo by tačelowy rum zalutowała a waše sydło pospěšiła.

PS: Kazaja wam sej API-kluč za Akismet.com wobstarać a jón wužiwać, hdyž je aktiwizowany. Kluče su darmotne za wosobinske blogi; płaćomne abonementy su za předewzaća a komercielne sydła k dispoziciji.

Instalacija

Nahrajće tykač Akismet k swojemu blogej, aktiwizujće jón a zapodajće potom swój API-kluč za Akismet.com.

1, 2, 3: Sće hotowy!

Pohódnoćenja

19. februara 2021
...but also about the responsiveness to helping you resolve something that isn't working properly. I'm a new user of WordPress and activated Akismet mostly because it was included in the WordPress download package - and dealing with spam is always a challenge. There was some problem causing the setup screen to not display. It was late on a Friday night when I submitted a support request and didn't expect any response until the next week. I was astounded to have a response the next morning, and when that didn't solve the problem, my followup request was actually answered by Sunday morning (and that fixed the problem!). The tone of their response was always one of concern and empathy as well as (obviously) being very helpful. I'm not far enough along to have anything to report on the function of the plugin - but I'm very confident that any problem will be resolved in a similar competent and professional manager.
10. februara 2021
I love this plugin. Really simple to use for a great job!
Čitajće 903 pohódnoćenja

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Akismet Spam Protection“ je so do 71 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Akismet Spam Protection“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

4.1.9

Wozjewjenski datum – 2. měrca 2021

 • Polěpšene wobchadźenje z pingbackami we wjacorych wołanjach XMP-RPC

4.1.8

Wozjewjenski datum – 6. januara 2021

 • Falowace pola we wołanjach submit-spam a submit-ham su so porjedźili, kotrež móhli k redukowanej dokładnosći wjesć.
 • Wužiće zestarjeneje funkcije jQuery je se porjedźiło.

4.1.7

Wozjewjenski datum – 22. oktobra 2020

 • Chorhoj „Waše konto Akismet konfigurować“ w administratorowej wobrazowce komentarow pokazać, hdźež je relewantne naspomnić, jeli Akismet njeje konfigurowany.
 • Njewužiwajće wp_blacklist_check, hdyž nowa funkcija wp_check_comment_disallowed_list je k dispoziciji.

4.1.6

Wozjewjenski datum – 4. junija 2020

 • Tłóčatko „Za spamom přepruwować“ so znjemóžnja, doniž so strona njezačituje, zo bychu so zmylki při překlikanju wobešli, zo by so kónčny dypk čakanskeho rynka direktnje znowa přepruwował.
 • Je so filter „akismet_enable_mshots“ přidał, zo by wuskakowace wokna fotow wobrazowki při wobdźěłowanju strony administratora znjemóžnił.

Hlejće prošu za starše zapiski protokola změnow přidatnu dataju changelog.txt, kotruž tykač sobu přinjese.