Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet swoje komentary a zapodaća kontaktneho formulara z našej globalnej spamowej datowej banku přirunuje, zo by waše sydło při wozjewjenju złowólneho wobsaha haćił. Móžeće komentarowy spam, kotryž Akismet namaka, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swojeho bloga přepruwować.

Hłowne funkcije Akismeta su:

  • Přepruwuje wšě komentary a wufiltruje te, kotrež kaž spam wupadaja.
  • Kóždy komentar ma statusowu historiju, zo byšće móhł lochko widźeć, kotre komentary su so přez Akismet namakali abo zhašeli a kotre běchu spam a kotre je moderator jako njespam woznamjenił.
  • URL so we wobsahu komentara pokazuja, zo bychu so schowane abo zamylace wotkazy wotkryli.
  • Moderatorojo móža ličbu schwalenych komentarow kóždeho wužiwarja widźeć.
  • Zaćisnjenska funkcija, kotraž najhórši spam hnydom blokuje, zo by tačelowy rum zalutowała a waše sydło pospěšiła.

PS: Kazaja wam sej API-kluč za Akismet.com wobstarać a jón wužiwać, hdyž je aktiwizowany. Kluče su darmotne za wosobinske blogi; płaćomne abonementy su za předewzaća a komercielne sydła k dispoziciji.

Instalacija

Nahrajće tykač Akismet k swojemu blogej, aktiwizujće jón a zapodajće potom swój API-kluč za Akismet.com.

1, 2, 3: Sće hotowy!

Pohódnoćenja

18. oktobra 2020
its really help me avoid all the spam comments with link to their spam website ... Thanks
14. oktobra 2020
I already had problems with spammers on my site and after configure and using Akismet Anti-Spam plugin all went and it saved my time. This is a plugin that every WordPress website needs.
Čitajće 909 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Akismet Spam Protection“ je so do 70 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Akismet Spam Protection“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

4.1.7

Wozjewjenski datum – 22. oktobra 2020

  • Chorhoj „Waše konto Akismet konfigurować“ w administratorowej wobrazowce komentarow pokazać, hdźež je relewantne naspomnić, jeli Akismet njeje konfigurowany.
  • Njewužiwajće wp_blacklist_check, hdyž nowa funkcija wp_check_comment_disallowed_list je k dispoziciji.

4.1.6

Wozjewjenski datum – 4. junija 2020

  • Tłóčatko „Za spamom přepruwować“ so znjemóžnja, doniž so strona njezačituje, zo bychu so zmylki při překlikanju wobešli, zo by so kónčny dypk čakanskeho rynka direktnje znowa přepruwował.
  • Je so filter „akismet_enable_mshots“ přidał, zo by wuskakowace wokna fotow wobrazowki při wobdźěłowanju strony administratora znjemóžnił.

Hlejće prošu za starše zapiski protokola změnow přidatnu dataju changelog.txt, kotruž tykač sobu přinjese.