Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet swoje komentary a zapodaća kontaktneho formulara z našej globalnej spamowej datowej banku přirunuje, zo by waše sydło při wozjewjenju złowólneho wobsaha haćił. Móžeće komentarowy spam, kotryž Akismet namaka, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swojeho bloga přepruwować.

Hłowne funkcije Akismeta su:

 • Přepruwuje wšě komentary a wufiltruje te, kotrež kaž spam wupadaja.
 • Kóždy komentar ma statusowu historiju, zo byšće móhł lochko widźeć, kotre komentary su so přez Akismet namakali abo zhašeli a kotre běchu spam a kotre je moderator jako njespam woznamjenił.
 • URL so we wobsahu komentara pokazuja, zo bychu so schowane abo zamylace wotkazy wotkryli.
 • Moderatorojo móža ličbu schwalenych komentarow kóždeho wužiwarja widźeć.
 • Zaćisnjenska funkcija, kotraž najhórši spam hnydom blokuje, zo by tačelowy rum zalutowała a waše sydło pospěšiła.

PS: Kazaja wam sej API-kluč za Akismet.com wobstarać a jón wužiwać, hdyž je aktiwizowany. Kluče su darmotne za wosobinske blogi; płaćomne abonementy su za předewzaća a komercielne sydła k dispoziciji.

Instalacija

Nahrajće tykač Akismet k swojemu blogej, aktiwizujće jón a zapodajće potom swój API-kluč za Akismet.com.

1, 2, 3: Sće hotowy!

Pohódnoćenja

19. junija 2021
WordPress created a weak security system and supporting spammers globally. Akismet is part of WordPress group I've dicsovered. Its very stupid to ask money for creating a weak system in the first place. Either implement a spam-free system or create a free plugin. But dont ask money for a self-created issue.
16. meje 2021
使用了很多年了,一如既往的好,谢谢!
15. meje 2021
Plugin che possiamo dire quasi indispensabile per un sito WordPress. [Signature links removed by moderator per forum guidelines.]
30. apryla 2021
I have been using Akismet Anti-Spam to protect my web site for seven years. I never thought much about its benefits, until this past week when I had to deactivate every single plulgin in order to troubleshoot a problem I had. It was not long before I began receiving several spams in very short lapses of time. I then realized I had overlooked reactivating Akismet Anti-Spam in the process of rebuilding my site. So I decided to write this review.
Čitajće 909 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Akismet Spam Protection“ je so do 71 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Akismet Spam Protection“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

4.1.9

Wozjewjenski datum – 2. měrca 2021

 • Polěpšene wobchadźenje z pingbackami we wjacorych wołanjach XMP-RPC

4.1.8

Wozjewjenski datum – 6. januara 2021

 • Falowace pola we wołanjach submit-spam a submit-ham su so porjedźili, kotrež móhli k redukowanej dokładnosći wjesć.
 • Wužiće zestarjeneje funkcije jQuery je se porjedźiło.

4.1.7

Wozjewjenski datum – 22. oktobra 2020

 • Chorhoj „Waše konto Akismet konfigurować“ w administratorowej wobrazowce komentarow pokazać, hdźež je relewantne naspomnić, jeli Akismet njeje konfigurowany.
 • Njewužiwajće wp_blacklist_check, hdyž nowa funkcija wp_check_comment_disallowed_list je k dispoziciji.

4.1.6

Wozjewjenski datum – 4. junija 2020

 • Tłóčatko „Za spamom přepruwować“ so znjemóžnja, doniž so strona njezačituje, zo bychu so zmylki při překlikanju wobešli, zo by so kónčny dypk čakanskeho rynka direktnje znowa přepruwował.
 • Je so filter „akismet_enable_mshots“ přidał, zo by wuskakowace wokna fotow wobrazowki při wobdźěłowanju strony administratora znjemóžnił.

Hlejće prošu za starše zapiski protokola změnow přidatnu dataju changelog.txt, kotruž tykač sobu přinjese.