Source Code

Jeli chceće žórłowy kod WordPress a wobsahowanu dokumentaciju přepytować, mamy praktisku wuwiwarsku referencu a kodowy wobhladowak. Mamy tež nawody za přinošowanje ze Subversion a přinošowanje z Git.

Wuwity žórłowy kod WordPress, kotryž licency GNU General Public License wersije 2 (abo nowšej) podleži, móžeće online přepytować abo ze Subversion abo Git lokalnje wupruwować:

  • Subversion: https://core.svn.wordpress.org/
  • Git-špihel: git://core.git.wordpress.org/

WordPress dataje JavaScript z pomocu UglifyJS a CSS z pomocu clean-css miniměruje, wšě přez Grunt, nadawkowy wuwjedowak (jendźelsce task runner), kotryž na JavaScript bazuje. Wuwiwanski žórłowy kod, kotryž njeminiměrowane wersije tutych datajow wobsahuje, hromadźe z tworjenskimi skriptami, da so online přepytować abo lokalnje ze Subversion abo Git wupruwować:

  • Subversion: https://develop.svn.wordpress.org/
  • Git-špihel: git://develop.git.wordpress.org/

Žórłowy kod za programowe binarne dataje abo minim+ěrowane eksterne skripty, kotrež su we WordPress wobsahowane, móžeće darmo z našeho repozitorija žórłowych kodow dóstać.