Beta/Nightly

Instabilne betawersije

Jeli so z PHP wuznawaće a byšće so rady na testowanju dźěla našeho wuwiwanskeho cyklusa wobdźělił a zmylki zdźělił, kotrež namakaće, móhli beta-wersije něšto za was być.

Po jich naturje su tute wersije instabilne a njeměli so na městnych wužiwać, hdźež waše daty su wažne. Prošu zawěsćće swoju datowu banku, prjedy hač na betawersiju aktualizujeće. Zo byšće wo najnowšich betawersijach zhonił, slědujće najlěpje wuwiwanskemu blogej a forumej betawersijow.

Móžeće najnowše betawersije na stronje Betawersije namakać.

Nightly-wersije

Wuwiće WordPress so chětro spěšnje wotběži a wšědne wěcy tak husto kóncuja kaž so porjedźeja. Tutón tam a sem je dźěl našeho wuwiwanskeho procesa, kotryž ma cil, tak stabilne wersije kaž móžno zhotowić.

Jeli chceće dźěl tutoho procesa być, započńće najlěpje přiručku za betatestowanje čitać.

Móžeće najnowša wersija Nightly tu sćahnyć: wordpress-latest.zip.