Classic Editor

Zmóžnja prjedawši "klasiski" editor a staru wobrazowku za wobdźěłowanje přinoškow z TinyMCE, metakašćiki atd. Podpěruje…


WordPress Contributors 5+ milionow aktiwnych instalacijow Testowany z 5.4.2 Čas wot aktualizacije: 4 měsacy

Disable Comments

Allows administrators to globally disable comments on their site. Comments can be disabled according to…


Samir Shah 1+ milion aktiwnych instalacijow Testowany z 5.4.2 Čas wot aktualizacije: 1 tydźeń

Disable Feeds

Disables all RSS/Atom/RDF feeds on your WordPress site.


Samir Shah, BBpress support by Matthew Sigley 40.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.9.15 Čas wot aktualizacije: 2 lěće

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 10.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 5.3.4 Čas wot aktualizacije: 5 měsacow

WP Admin No Show

Block subscribers from accessing wp-admin pages. Disable the WP Admin Bar in WordPress 3.1+.


Doug Sparling 4.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.5.13 Čas wot aktualizacije: 4 lěta

WP Disable Comments

Disable comments, trackbacks and/or pingbacks globally or for specific post types, categories, tags, referrers and…


Henri Benoit 3.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.1.31 Čas wot aktualizacije: 5 lět