Wobchod

Wobchod WordPress Hač sće nazhonjeny fanatikar WordPress abo hač so runje ćopły běžiće, njesće swoju zahoritosć za WordPress z hordosću. Officielny wobchod WordPress shirty a pulowry z kapucu w rozdźělnych designach a barbach předawaja, wućišćanych na materialu socialnje zamołwitych předewzaćow.

Wobchod tež druhe produkty prawidłownje w sortimenće wjedźe.

Dochody z tutych předanjow pomhaja, kóšty wurunać, kotrež za poskićowanje darmotnych tworow (přitykowaki, nalěpki atd.) za WordCampi a zetkanja WordPress w cyłym swěće nastawaja.

Pokazajće tuž swoju horliwosć a rozšěrće ju &mdash wobstarajće sej dźensa swoje twory WordPress.