Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

Twenty Twenty-One

Wot WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 2.2

Poslednja aktualizacija: 2. 04. 2024

Aktiwne instalacije: 500.000+

Wersija WordPress: 5.3 abo nowša

PHP-wersija: 5.6 abo nowša

Startowa strona drasty

Twenty Twenty-One je prózdne płatno za waše ideje a čini blokowy editor k wašej najlěpšej šćetce. Z nowymi blokowymi mustrami, kotrež wam zmóžnjeja, rjane wuhotowanje za wokomik wutworić, dadźa mjechke barby a spodobny – a tola bjezčasny – design waše dźěło rozswětlić. Čińće krótku turu! Hlejće, kak Twenty Twenty-One hódnotu wašeho portfolija, wobchodneho websydła abo wosobinskeho bloga powyšuje.

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.