Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

Twenty Twenty

Wot WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 2.6

Poslednja aktualizacija: 2. 04. 2024

Aktiwne instalacije: 300.000+

Wersija WordPress: 4.7 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowa strona drasty

Naša standardna drasta 2020 je tak naćisnjena, zo by so fleksibelnosć blokoweho editora połnje zwužitkowała. Organizacije a předewzaća maja móžnosć, z pomocu skupinskich a špaltowych blokow dynamiske zastupne strony z bjezkónčnymi wuhotowanjemi wutworić. Centrowana wobsahowa špalta a derje připodobnjena typografija ju perfektnu za tradicionelne blogi činja. Dospołne editorowe předłohi wam dobru předstawu wo tym dawaja, kak wobsah wupada, samo, prjedy hač jón wozjewiće. Móžeće swojemu sydłu wosobinsku notu dać, hdyž pozadkowe barby a akcentowu barbu w přiměrjenskim nastroju měnjeće. Barby wšěch elementow na wašim sydle so awtomatisce na zakładźe wubranych barbow wobličeja, zo by so wysoki bjezbarjerny barbowy kontrast za wašich wopytowarjow zawěsćił.

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.