Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

Twenty Sixteen

Wot WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 3.2

Poslednja aktualizacija: 2. 04. 2024

Aktiwne instalacije: 100.000+

Wersija WordPress: 4.4 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowa strona drasty

Twenty Sixteen je modernizowana interpretacija stajnje woblubowane wuhotowanje - wodoruny impresum z opcionalnej prawej bóčnicu, kotraž za blogi kaž tež za websydła perfektnje funguje. Ma nastajenja za swójske barby z rjanymi standardnymi barbowymi schemami, harmonisku lěsycu w prěnim rjedźe z přistupom k mobilnym gratam a z bjezporočnej wuhładkowanošću w kóždym detailu. Twenty Sixteen da wašemu WordPress wšudźe rjany wupadać.

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.