Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

Twenty Seventeen

Wot WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 3.2

Poslednja aktualizacija: 13. 06. 2023

Aktiwne instalacije: 600.000+

Wersija WordPress: 4.7 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowa strona drasty

Twenty Seventeen waše sydło z hłowowym widejom a skutkowne wobrazy k žiwjenju zbudźi. Z fokusom na wobchodniske sydła pokazuje wjacore wotrězki na startowej stronje kaž tež asistenty, nawigaciske menije a menije za socialne syće, logo a wjace. Personalizujće jeho asymetrisku lěsycu ze swójskej barbowej šemu a prezentujće swój multimedijowy wobsah z přinoškowymi formatami. Naša standardna drasta za 2017 wulkotnje we wjele rěčach funguje, za wšě kmanosće a na kóždym graće.

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.