Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

Kenzie

Wot Joop Laan

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 1.1.1

Poslednja aktualizacija: 27. 06. 2023

Aktiwne instalacije: 50+

Wersija WordPress: 6.0 abo nowša

PHP-wersija: 7.4 abo nowša

Startowa strona drasty

A duo tone block theme. Only background and foreground colors are used.

Podpěra

Chceće něšto prajić? Trjebaće pomoc?

Forum pomocy pokazać

Zdźělić

Ma tuta drasta ćežke problemy?

Tutu drastu zdźělić

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.