Lisćina drastow

Filtrowanje po:
Wobdźěłać

Wuhotowanje

Funkcije

Tema

Wróćo k lisćinje drastow

100 Bytes

Wot Marc Armengou

Wersija: 1.1.2

Poslednja aktualizacija: 11. 09. 2023

Aktiwne instalacije: 40+

PHP-wersija: 5.6 abo nowša

Startowa strona drasty

100 Bytes is a theme that aims to look as optimal as possible to deliver your message to your audience using WordPress as a content manager. The idea is simple, make a theme that looks good everywhere, with as little CSS code as possible. In this case the limit is 100 Bytes of CSS information. Actually the compressed CSS code contains 82 bytes of information, but 100 bytes sounds better.

Podpěra

Chceće něšto prajić? Trjebaće pomoc?

Forum pomocy pokazać

Zdźělić

Ma tuta drasta ćežke problemy?

Tutu drastu zdźělić

Žane drasty namakane. Spytajće druhe pytanje.