wp7-testimonials

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 1. oktobra 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Přičina: Přeńdźenje přećiwo směrnicy.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„WP7 Testimonials“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo