Tutón tykač njeje so z najnowšimi 3 hłownymi wersijemi WordPress testował. Snano so hižo njewothladuje abo njepodpěruje a ma problemy z kompatibelnosću, hdyž so z nowšimi wersijemi WordPress wužiwa.

Wonder FontAwesome

Wopisanje

Use an easy shortcode – [wonder-fontawesome icon=““] – for your quick font awesome needs!. Place this shortcode in your content, with your desired icon name (and optionally margin and font-size), and watch your icon show up on the front end. Updated to include FontAwesome 6. Check out https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free or https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=brands&m=free to find icon names. Visit https://wonderjarcreative.com/plugins/ for more info.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Wonder FontAwesome“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Wonder FontAwesome“ je so do 1 rěče přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Wonder FontAwesome“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.