Venjue Widget

Wopisanje

Easily add the Venjue widget to your WordPress website with one-click installation. Customize and configure to your brand identity with ease. See more at Venjue.com

Instalacija

  • Install plugin
    • Activate the plugin in WordPress > Plugins > Venjue Widget > Activate
    • Go to Settings > Venjue Widget and set up your widget’s customizable options

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Venjue Widget“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo