Block Admin

Block Admin allows you to restrict access to the defualt WordPress admin panel.


PANKAJ ANUPAM 10+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.2.36 Čas wot aktualizacije: 8 lět