I Order Terms

Allows theme developers to add order/sort functionality for categories, tags and custom taxonomies.


Igor Jerosimic 1.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 5.2.18 Čas wot aktualizacije: 4 lěta