Gravity Meta

A simple plugin to add custom URL parameters to Gravity forms as hidden custom fields.


barbadospropertylist 10+ aktiwnych instalacijow Testowany z 3.6.1 Čas wot aktualizacije: 10 lět

SyncS3 Lite

Push and sync Gravity Forms file uploads to your Amazon S3 buckets.


Elegant Modules 10+ aktiwnych instalacijow Testowany z 5.3.16 Čas wot aktualizacije: 3 lěta