Error Log Monitor

Adds a Dashboard widget that displays the latest messages from your PHP error log. It…


Janis Elsts 20.000+ aktiwnych instalacijow Testowany z 6.1.1 Čas wot aktualizacije: 2 měsacaj

WP Dash Message

Add a welcome message dashboard widget and remove any WordPress dashboard widgets with this plugin.


Aleksandar Arsovski 500+ aktiwnych instalacijow Testowany z 3.3.2 Čas wot aktualizacije: 11 lět

Site Info

WordPress dashboard widget displaying the main site info.


Rami Yushuvaev 100+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.9.22 Čas wot aktualizacije: 5 lět