WPML2WPMSLS

Convert posts from an existing WPML multilingual site via WP Import/Export to a WPMS (Network)…


Jamie Oastler 10+ aktiwnych instalacijow Testowany z 5.4.13 Čas wot aktualizacije: 3 lěta

Gtbabel

Gtbabel automatically translates your HTML/PHP pages – server sided!


Gtbabel Mjenje hač 10 aktiwnych instalacijow Testowany z 6.0.5 Čas wot aktualizacije: 3 měsacy