WP Author Box

Automatically add an author box below your post content, with social profile icons


Leo 10+ aktiwnych instalacijow Testowany z 4.6.28 Čas wot aktualizacije: 7 lět

Multisite Author Bio

Multisite Author Bio allows you to add unique user biographical information for each Multisite instance.


CodeAdapted Mjenje hač 10 aktiwnych instalacijow Testowany z 6.1.5 Čas wot aktualizacije: 1 lěto