rigreference-solar-conditions-and-hf-propagation

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 7. decembra 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Přičina: Přeńdźenje přećiwo směrnicy.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„RigReference HF-Propagation conditions“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo