Tutón tykač je so dnja 27. oktobra 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Přičina: Wěstotny problem.

quick-call-button

Pohódnoćenja

5. oktobra 2021
Dễ chỉnh sửa màu, vị trí, hiệu ứng bắt mắt, nói chung không có gì để chê cả
9. awgusta 2021
Pluggin rất đẹp và chạy tốt, tuy nhiên sau khi cập nhất lên Wordpress 5.8 thì đã bị lỗi, không hoạt động được nữa (nút không hiển thị). Rất mong bạn sớm cập nhật lại Pluggin để cộng đồng tiếp tục được sử dụng.
28. septembra 2020
No complaints. Works well. Choose this because it was a bit more customizable than another popular similar plugin. thanks
Čitajće 24 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Quick Call Button“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo