WordPress.org

Plugin Directory

QR Code Tag for WC order emails, POS receipt emails, PDF invoices, PDF packing slips, Blog posts, Custom post types and Pages (from goaskle.com)

Statistika

Aktiwne wersije

Sćehnjenja wob dźeń

Historija sćehnjenjow


Rozšěrjene nastajenja

Tutón wotrězk je jenož za nazhonjenych wužiwarjow a wuwiwarjow mysleny. Předstajeja so tu jenož za testowe a kubłanske zaměry.