post-date-time-change

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 21. junija 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Tute zawrjenje je na přeco. Přičina: Naprašowanje awtora.

Pohódnoćenja

20. awgusta 2020 1 reply
複数の投稿の更新日時を変更する場合、各投稿の最終更新日をそれぞれ入力しないといけないので それがどうしても手間です。 更新日時は1カ所だけどこかに入力して選択した投稿の最終更新日をまとめて変更できたら最高です。
11. nowembra 2019
I really like idea of the plugin and would love to keep using it but… it creates crazy-long URL-s and causes the 414 error. Had to disable the plugin to make my Wordpress usable again
Čitajće 21 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Post Date Time Change“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Post Date Time Change“ je so do 10 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Post Date Time Change“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.