Memory Usage Monitor

Wopisanje

Once the Memory Usage Monitor plugin is activated, activating or deactivating any other plugin will display the memory used by that plugin. e.g:

Memory usage for WP Memory: 0.02 MB

For accurate memory usage breakdown for each plugin, you must activate or deactivate them individually; you will not see memory usage when bulk activating plugins.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Memory Usage Monitor“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Memory Usage Monitor“ je so do 1 rěče přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Memory Usage Monitor“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.