Tutón tykač njeje so z najnowšimi 3 hłownymi wersijemi WordPress testował. Snano so hižo njewothladuje abo njepodpěruje a ma problemy z kompatibelnosću, hdyž so z nowšimi wersijemi WordPress wužiwa.

Mask Contact Form

Wopisanje

Onde você deve informar no campo input uma dessas class, Exemplo:

  1. Faça upload dos arquivos para a pasta /wp-content/plugins/ (mantenha a pasta original do plugin)

  2. Ative o plugin na interface de ‚Plugins‘ do WordPress

  3. Para utilizar use as classes determinadas

Arbitrary section

A brief Markdown Example

jQuery(‚.date‘).mask(’99/99/9999′);
jQuery(‚.tempo‘).mask(’00:00:00′);
jQuery(‚.date_time‘).mask(’00/00/0000 00:00:00′);
jQuery(‚.cep‘).mask(‚00000-000‘);
jQuery(‚.phone‘).mask(‚0000-0000‘);
jQuery(‚.phone-2‘).mask(‚(00) 0000-0000‘);
jQuery(‚.phone_us‘).mask(‚(000) 000-0000‘);
jQuery(‚.mixed‘).mask(‚AAA 000-S0S‘);
jQuery(‚.cpf‘).mask(‚000.000.000-00‘, {reverse: true});
jQuery(‚.money‘).mask(‚000.000.000.000.000,00‘, {reverse: true});
jQuery(‚.cnpj‘).mask(‚00.000.000/0000-00‘, {reverse: true});
jQuery(‚.wpcf7-tel‘).mask(maskBehavior, options);

Onde nesse exemplo usamos a classe wpcf7-tel que é nátiva para o formulário de contato Contact Form 7

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Mask Contact Form“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo