luckywp-scripts-control

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 12. septembra 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Přičina: Wěstotny problem.

Pohódnoćenja

29. awgusta 2022
Плагин прост, безотказен, не нарушает работы системы сайта, ни с чем не конфликтует. Недостатков не замечено ни одного, хотя пользуюсь уже более четырёх лет… Прекрасный программный продукт. Конфликтов не наблюдается даже при параллельном использовании других инструментов встраивания кода. Спасибо разработчикам!!!
Čitajće 36 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„LuckyWP Scripts Control“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„LuckyWP Scripts Control“ je so do 16 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „LuckyWP Scripts Control“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.