Tutón tykač njeje so z najnowšimi 3 hłownymi wersijemi WordPress testował. Snano so hižo njewothladuje abo njepodpěruje a ma problemy z kompatibelnosću, hdyž so z nowšimi wersijemi WordPress wužiwa.

Drafts

Wopisanje

Quickly and easily view all your recent draft posts.

Availiable filters

drafts_widget_icon - The dashicon to use for the dashboard widget.
drafts_widget_title - The title to use for the dashboard widget.
drafts_post_types_to_show - An arry of post types to show in the widget. Defaults to all post types.
drafts_widget_query_args - An array of arguments to pass to the WP_Query.
drafts_show_in_widget - Will pass ID of each post, returning `false` will not add it to the dashboard widget.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Drafts“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Drafts“ je so do 1 rěče přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Drafts“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

1.1.0

  • Added more filters

1.0.0

  • Initial release