core-sitemaps

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 1. oktobra 2020 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Tute zawrjenje je na přeco. Přičina: Naprašowanje awtora.

Pohódnoćenja

Čitajće 7 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Core Sitemaps“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Core Sitemaps“ je so do 15 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Core Sitemaps“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.