Tutón tykač njeje so z najnowšimi 3 hłownymi wersijemi WordPress testował. Snano so hižo njewothladuje abo njepodpěruje a ma problemy z kompatibelnosću, hdyž so z nowšimi wersijemi WordPress wužiwa.

Card For GitHub

Wopisanje

Add GitHub repository card into wordpress.

在 WordPress 文章/页面中嵌入 GitHub 仓库卡片。

Feature

 • Support shortCode to display Card
 • Support widget
 • Provide call function

Usage

1. ShortCode

[ghCard owner='ineo6' name='mini-deploy']

2. Widget

Go to wordpress admin panel to Appearance > Widget.

3. Call function

wp_github_card_user(array( 'user' => 'ineo6' ))

Fota wobrazowki

 • Github Card
 • Generate GitHub personal access token

Instalacija

 1. Upload the plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‚Plugins‘ menu in WordPress.
 3. (Optional) Fill in your GitHub personal access token in plugin options page.

 1. 上传插件到您的 WordPress 插件目录。
 2. 登录后台激活插件。
 3. (可选)在插件设置页面填写你的 GitHub 个人访问令牌。

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Card For GitHub“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

Protokol změnow

1.0.4 (2019-10-12)

 • Update readme.

1.0.0 (2019-10-01)

 • First release.