calumma-custom

Wopisanje

Tutón tykač je so dnja 6. julija 2023 zawrěł a njeje za sćehnjenje k dispoziciji. Přičina: Přeńdźenje přećiwo směrnicy.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Calumma Custom“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo