Button contact VR

Wopisanje

Fixed Hotline, zalo, viber, contact, whatsapp, messenger, popup form, popup showroom…
Location left – right – bottom
Size scale
All in one
Popup form (title, content, form, image and location)

From within WordPress

 1. Visit ‚Plugins > Add New‘
 2. Search for ‚Button contact VR‘
 3. Activate Button contact VR from your Plugins page.

Manually

 1. Upload the ‚Button contact VR‘ folder to the ‚/wp-content/plugins/‘ directory
 2. Activate the Hotline Phone Ring plugin through the ‚Plugins‘ menu in WordPress
 3. Go to „after activation“ below.

Help

https://webvocuc.com/blog/tag/button-contact-vr
https://github.com/virustran/button-contact-vr/tree/develops

Fota wobrazowki

 • Visit Plugins > Search for Button contact VR
 • Fill in the information > save
 • Advanced settings - Size scale - hide on desktop or mobile
 • Congratulations!

Instalacija

 1. Visit \Plugins > Add New
 2. Search for \Button contact VR\
 3. Activate Button contact VR from your Plugins page.

Pohódnoćenja

17. februara 2023
Ngoài ô nhập số điện thoại, bạn có thể cho ô nhập nhãn không, vd số 0344567876 mình muốn nó hiển thị thành 0344.567.876 hoặc 0344 567 876, thì hiện chưa có chỗ nhập
4. julija 2022
Đây là css mình được chủ plugin chỉ để hiện phone bar trên mobile các bạn dán vào css setting plugin là ok `.phone-bar a, .phone-bar { max-height: 40px; display: block !important; line-height: 40px; padding: 0px 10px 0px 50px; }
4. julija 2022
Phần mess của fb không rung lắc như của zalo và các ứng dụng chat khác, nó cũng không xếp thẳng hàng cùng những ứng dụng kia.
14. apryla 2022 1 reply
Theo mình bạn cần bổ sung tính năng: 1. Thêm các nút link tới các sàn tmđt như shopee laz 2. Tuỳ chỉnh thứ tự các nút vd: 1 zalo 2 mes 3 call và đảo thứ tự được 3. Mes hiển thị giao diện khác hẳn các nút khác, không đồng nhất 4. Không thay được logo các nút
Čitajće 13 pohódnoćenjow

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Button contact VR“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Button contact VR“ je so do 2 rěčow přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Button contact VR“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.

Protokol změnow

1.0

 • First release.

1.1

 • Release Date – 07/05/2020.
 • Fix – link viber.

2.0

 • Release Date – 16/07/2020.
 • Add Advanced settings
 • Size scale
 • Location left – right – bottom
 • Hide on mobile or desktop

2.1

 • Release Date – 29/07/2020.
 • Fix hotline bar
 • Add menu Advanced settings

3.0

 • Release Date – 07/07/2021.
 • Add menu All in one

4.0

 • Release Date – 08/06/2022.
 • Add Whatsapp
 • Add Showroom
 • Add Contact form (beta)
 • Add css and js

4.1

 • Fix showroom and contact

4.2

 • Add action links
 • Update Tested up to

4.2.1

Tested up to wordpress: 6.2

4.3

 • Add hotline 2, holine 3
 • Turn off effects
 • Add link map
 • Add link fanpage