Tutón tykač njeje so z najnowšimi 3 hłownymi wersijemi WordPress testował. Snano so hižo njewothladuje abo njepodpěruje a ma problemy z kompatibelnosću, hdyž so z nowšimi wersijemi WordPress wužiwa.

Authors By Latest Post

Wopisanje

Display writer list of your blog in order of their last published date and time.

Author list will be called by using shortcode [authors_by_latest_post].

This plugin will modify and get users end point of WP REST API v2. Make sure your WP API is enabled on your site.

Author card’s UI supports only Japanese for now.

Shortcode Usage

shortcode [authors_by_latest_post] supports these options:

  • per_page: Accepts numbers. Author display number for one page or loading.
  • max_column: Accepts 2 or 3. Maximum column number for wide screen.
  • infinite: Default is 0. If you set 1, the rest of author card will be loaded when user scholl down to the end of author list.

Fota wobrazowki

  • Shortcode example.

Pohódnoćenja

Za tutón tykač pohódnoćenja njejsu.

Sobuskutkowarjo a wuwiwarjo

„Authors By Latest Post“ je softwara wotewrjeneho žórła. Slědowacy ludźo su k tutomu tykačej přinošowali.

Sobuskutkowarjo

„Authors By Latest Post“ je so do 1 rěče přełožił. Dźakujemy so přełožowarjam za jich přinoški.

Přełožće „Authors By Latest Post“ do swojeje rěče.

Na wuwiću zajimowany?

Přehladajće kod, hladajće do SVN-repozitorija abo abonujće wuwiwanski protokol přez RSS.