Historija

Dźěłamy hižo na nowej knize wo historiji WordPress a zepěramy so na dwanatki interviewow z wobdźělenymi wosobami a wobšěrne přepytanje. Hišće dokónčena njeje, ale składnostnje dźesateje róčnicy WordPress bychmy rady kapitl k dispoziciji stajili, On forking WordPress, forks in general, early WordPress, and the community, kotryž možeće deleka w slědowacych formatach sćahnyć:

Jazzowarjo a wozjewjenske datumy

Jadro wuwiwarjow WordPress dźěla lubosć k jazzowej hudźbje, a wšě naše hłowne wozjewjenja su pomjenjowane k česći jazzowych hudźbnikow, kotrychž wosobinsce wobdźiwujemy. Tu je lisćina wozjewjenjow a hudźbnikow, po kotrychž wone su pomjenjowane. Móžeće na staciju Last.fm wšěch hudźbnikow poskać, po kotrychž smy wozjewjenja pomjenowali.

Wersija Hudźbnik Datum
6.1 Mikhail Alperin 1. nowembra 2022
6.0 Arturo O’Farrill 24. meje 2022
5.9 Joséphine Baker 25. januara 2022
5.8 Art Tatum 20. julija 2021
5.7 Esperanza Spalding 9. měrca 2021
5.6 Nina Simone 8. decembra 2020
5.5 Billy Eckstine 11. awgusta 2020
5.4 Nat Adderley 31. měrca 2020
5.3 Rahsaan Roland Kirk 12. nowembra 2019
5.2 Jaco Pastorius 7. meje 2019
5.1 Betty Carter 21. februara 2019
5.0 Bebo Valdés 6. decembra 2018
4.9 Billy Tipton 15. nowembra 2017
4.8 Bill Evans 8. junija 2017
4.7 Sarah Vaughan 6. decembra 2016
4.6 Pepper Adams 16. awgusta 2016
4.5 Coleman Hawkins 12. apryla 2016
4.4 Clifford Brown 8. decembra 2015
4.3 Billie Holiday 18. awgusta 2015
4.2 Bud Powell 23. apryla 2015
4.1 Dinah Washington 18. decembra 2014
4.0 Benny Goodman 4. septembra 2014
3.9 Jimmy Smith 16. apryla 2014
3.8 Charlie Parker 12. decembra 2013
3.7 Count Basie 24. oktobra 2013
3.6 Oscar Peterson 1. awgusta 2013
3.5 Elvin Jones 11. decembra 2012
3.4 Grant Green 13. junija 2012
3.3 Sonny Stitt 12. decembra 2011
3.2 George Gershwin 4. julija 2011
3.1 Django Reinhardt 23. februara 2011
3.0 Thelonious Monk 17. junija 2010
2.9 Carmen McRae 18. decembra 2009
2.8 Chet Baker 11. junija 2009
2.7 John Coltrane 10. decembra 2008
2.6 McCoy Tyner 15. julija 2008
2.5 Michael Brecker 29. měrca 2008
2.3 Dexter Gordon 24. septembra 2007
2.2 Stan Getz 16. meje 2007
2.1 Ella Fitzgerald 22. januara 2007
2.0 Duke Ellington 31. decembra 2005
1.5 Billy Strayhorn 17. februara 2005
1.2 Charles Mingus 22. meje 2004
1.0 Miles Davis 3. januara 2004
.70 Žadyn hudźbnik wubrany. 27. meje 2003