Domains

Z rozdźělnych přičinow nastupajo naše wikowanske znamjo, prosymy, jeli chceće sydło wo WordPress abo nastupajo jón započeć, zo njedyrbiće słowo „WordPress“ w domenowym mjenje wužiwać. Spytajće „wp“ město toho wužiwać, abo druhu wariantu. Njejsmy prawiznarjo, ale jara dobri su nam zdźělili, zo dyrbimy to činić, zo bychmy naše wikowanske znamjo škitali. Wjele wužiwarjow ma tež prajiło, zo to za zamylace ma.

Jeli hižo maće domenu, kotraž słowo „WordPress“ wobsahuje, je dalejsposrědkowanje k ekwiwalentej „wp“ w porjadku, dołhož wužiwarjo to widźa a waše wabjenje słowo „WordPress“ njewobsahuje a na dołhu dobu wy měł rozwažić, staru domenu na załožbu přenošować.

„WordPress“ w poddomenach je w porjadku, na přikład wordpress.přikład.com, mamy jenož při domenach najwyšeje runiny wobmyslenja.

Smy to kóždemu prajili, kotryž hdy je so nas za tym prašał, zo chcychmy to wozjewić, zo by wjace ludźi tute prawidła znało.

<skoržić>Druhe domeny słowo WordPress wužiwaja!</skoržić>

Jeli wone WordPress.com, WordPress.net, WordPress.org, WordPress.tv abo WordPressFoundation.org njejsu, dowolene njejsu, wy měł so z wobsedźerjemi z pokazom na tutu stronu do zwiska stajić. Widźimy to zwjetša pola spamowe sydła, kotrež tykače a drasty rozšěrjeja, kotrež škódnu softwaru wobsahuja, z kotrymiž nochceće so najskerje do zwiska přinjesć.